Zarząd

Krystyna Iwanowska Prezes
Bogdan Hurlak Wiceprezes ds. Sportowych
Justyna Kurowska-Ferdek Wiceprezes ds. Organizacyjnych
Grażyna Stambułka Skarbnik
Mariola Wiesner Członek
Katarzyna Wojtiuk Członek
Marcin Pietrzyk Członek