Zarząd

Krystyna Iwanowska Prezes
Bogdan Hurlak Wiceprezes ds. Sportowych i organizacyjnych
Joanna Zielińska  Skarbnik