Informacje

Przed przystąpieniem do klubu należy wypełnić deklarację członkowską i wysłać ją w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@automobilklub.org lub w formie papierowej na adres biura.
Jednorazowe wpisowe wynosi 50 zł
Roczna składka wynosi 100 zł (80 zł dla uczniów/studentów/emerytów/rencistów)

Składkę należy wpłacić na konto: 46 1020 5242 0000 2902 0152 2580 PKO BP
Informujemy również iż biuro Automobilklubu Dolny Śląsk mieści się w Malczycach przy ul. Traugutta 2/11, tel. +48 726 315 832/+48 728 386 108