Członkostwo

Zgodnie ze statutem Automobilklubu Dolny Śląsk, członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Mamy członków zwyczajnych a także honorowych,oraz członków wspierających – osoby prawne. Wszyscy deklarują zainteresowanie sportem motorowym, problematyką bezpieczeństwa drogowego. Osoby niepełnoletnie mogą być kandydatami na członków.

Jak przystąpić?

  • Opłacić wpisowe w kwocie 40,00zł oraz składkę członkowską 60,00zł/1rok/.
  • Na adres korespondencyjny zostanie wysłana legitymacja członkowska.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
nr konta: PKO BP 46102052420000290201522580

Wszelkich informacji udziela prezes Krystyna Iwanowska tel. 728 386 108, lub sms pod ten nr z hasłem KLUB, oddzwonimy.

Będąc członkiem klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym, można korzystać z wielu przywilejów opublikowanych na stronie głównej PZM.