Członkostwo

Zgodnie ze statutem Automobilklubu Dolny Śląsk, członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Mamy członków zwyczajnych, honorowych oraz członków wspierających – osoby prawne. Wszyscy deklarują zainteresowanie sportem motorowym, problematyką bezpieczeństwa drogowego. Osoby niepełnoletnie mogą być kandydatami na członków.

Jak przystąpić?

  • Opłacić wpisowe w kwocie 50 zł oraz składkę członkowską 100 zł (składka dla uczniów/studentów/emerytów – 80 zł) rocznie.
  • Na adres korespondencyjny zostanie wysłana legitymacja członkowska.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
nr konta: PKO BP 46102052420000290201522580

Wszelkich informacji udziela Prezes Daria Wasielewska tel. 726 315 832/728 386 108, lub sms pod nr 728 386 108 z hasłem KLUB, oddzwonimy.

Będąc członkiem klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym, można korzystać z wielu przywilejów opublikowanych na stronie głównej PZM.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

https://pzm.pl/rodo