Przypominamy!

O czym? O płaceniu składek członkowskich! 


Roczna składka wynosi 100 zł (80 zł dla uczniów/studentów/emerytów/rencistów)

Składkę należy wpłacić na konto: 46 1020 5242 0000 2902 0152 2580 PKO BP
Informujemy również iż biuro Automobilklubu Dolny Śląsk mieści się w Malczycach przy ul. Traugutta 2/11, tel. +48 726 315 832/+48 728 386 108

Zapraszamy!

Puchar Automobilklubu Dolny Śląsk

Zapraszamy do wzięcia udziału w KJS Karkonosze „MEMORIAŁ URSZULI I WOJCIECHA TYMIŃSKICH” – I Rundzie Pucharu Automobilklubu Dolny Śląsk w dniu 12.02.2023 r.

Czekają na Was 3 próby przejeżdżane trzykrotnie. Zapraszamy zarówno amatorów czterech kółek, którzy chcą spróbować swoich sił podczas sportowej jazdy, jak i poważnie zainteresowanych rajdową karierą.

Ukończenie/sklasyfikowanie w 1 KJS KARKONOSZE – „MEMORIAŁ URSZULI I WOJCIECHA TYMIŃSKICH” wliczane będzie do puli imprez które pozwalają o ubiegania się o licencję kierowcy stopnia ND-R, bez konieczności uczestniczenia w obowiązkowym szkoleniu praktycznym.

Wysokość wpisowego wynosi:
250 zł – z reklamą organizatora
350 zł – bez reklamy organizatora
Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto organizatora lub gotówką w czasie odbioru dokumentów w biurze imprezy.
NUMER KONTA: 46 1020 5242 0000 2902 0152 2580

Koniec zgłoszeń – 10.02.2023 r. do godziny 23:59

Harmonogram oraz Formularz zgłoszeniowy dostępne w zakładce „Puchar Automobilklubu Dolny Śląsk”.

REGULAMIN

Link do informacji nt. rajdu: https://www.wyniki.online/?fbclid=IwAR279oiAgvqR5vKDt9_Vd1_ipTAvfNmjd1aJ68qZ524-IS-WyfnS_nWKB7o

Przypominamy!

O czym? O płaceniu składek członkowskich! 


Roczna składka wynosi 100 zł (80 zł dla uczniów/studentów/emerytów/rencistów)

Składkę należy wpłacić na konto: 46 1020 5242 0000 2902 0152 2580 PKO BP
Informujemy również iż biuro Automobilklubu Dolny Śląsk mieści się w Malczycach przy ul. Traugutta 2/11, tel. +48 726 315 832/+48 728 386 108

Zapraszamy!

Nowy Zarząd Automobilklubu Dolny Śląsk

Zgodnie z zapowiedzią dnia 20 października 2022 odbyło się w II terminie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Automobilklubu Dolny Śląsk.

Po udzieleniu absolutorium dotychczasowemu zarządowi przystąpiono do wyborów, na których zostali wybrani:

Prezes Automobilklubu: Daria Wasielewska

Wiceprezes: Bartosz Dobrzański

Wiceprezes: Kajetan Lasiowski

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca: Eunika Zbrzeźna-Kiersnowska

Członek: Janina Boczkowska

Członek: Józef Winczura

Sąd koleżeński:

Członek: Monika Kościuszko

Członek: Jerzy Wieczorek

Informujemy również iż uchwalono wysokość składki członkowskiej na kwotę 100 zł, wysokość składki dla uczniów/studentów/emerytów/rencistów na kwotę 80 zł, wpisowe podniesiono do kwoty 50 zł.

Życzymy nowym władzom wielu nowych pomysłów, sukcesów w ich realizacji i dużego grona sympatyków wspierających w ich osiąganiu.