KJS Pożegnanie Sezonu – WAŻNE!

Drodzy Uczestnicy,
publikujemy Komunikat nr 1 , którego treść prezentujemy poniżej:

dot. zmian w regulaminie uzupełniającym
W punkcie 3.3.1 Przedłuża się pierwszy termin zgłoszeń do dnia 18.11.2015 do godz. 24.00
W punkcie 8.1 wprowadza się ograniczenia w zapoznaniu z trasą- PS 1 i PS 3 zapoznanie odbywa się pieszo, zapoznawać się można dowolnym samochodem – po odbiorze administracyjnym i pobraniu karty do zapoznania z trasą.