1. Mini Max 19.04.2015 – ZMIANA TERMINU!

Działając w imieniu Automobilklubu Dolny Śląsk niniejszym informuję, że impreza samochodowa organizowana pn.: ”MINI MAX”, która miała odbyć się w dnu 19 kwietnia 2015 roku zostaje przeniesiona na inny termin, o którym poinformujemy.
Powodem podjęcia decyzji jak wyżej jest skumulowanie się imprez w w/w terminie, tj.: Rally Masters, WLTA&WLR i DLR. Z dokonanej przez Zarząd analizy, organizacja imprezy w ww. terminie, obarczona jest zbyt dużym ryzykiem zbyt niskiej frekwencji, co z kolei pociąga za sobą nadmierne koszta dla klubu. Ponadto ponieważ jest to pierwsza impreza w całym cyklu „MINI MAX” taka sytuacja mogłaby równie negatywnie rzutować na pozostałe imprezy.
Mając na uwadze powyższe Zarząd AK Dolny Śląsk podjął decyzję jak wyżej.

Z poważaniem

Bogdan Hurlak
Wiceprezes AK Dolny Śląsk

Mamy nowy zarząd!

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Automobilklubu Dolny Śląsk głosowaliśmy m.in. nad składem Zarządu, który prezentuje się następująco:

Krystyna Iwanowska – Prezes
Bogdan Hurlak –  Wiceprezes ds. Sportowych
Justyna Kurowska-Ferdek – Wiceprezes ds. Organizacyjnych
Grażyna Stambułka – Skarbnik
Mariola Wiesner – Członek
Katarzyna Wojtiuk – Członek
Marcin Pietrzyk – Członek

Nowi zawodnicy

Kolejne dobre informacje w tym dniu – miło nam poinformować, iż członek naszego klubu Marcin Pietrzyk zdał pozytywnie egzamin na licencję rajdową, w związku z czym w jutrzejszym KJS „Babskie Ściganie” wystartuje w klasie Gość, również kol. Paweł Szczotka został kierowcą rajdowym – gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!