UWAGA! – Szkolenie na licencję RN – 07.03.2015r.

Szkolenie na licencję RN

Szkolenie odbędzie się w siedzibie ZO PZM we Wrocławiu przy ul. Na Niskich Łąkach 4 w dniu 07.03.2015 roku (sobota) w godzinach od 09:00 – 19:00 (Zarząd Okręgowy zastrzega sobie odwołania kursu w przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości chętnych niż 10 osób).

Szkolenie jest jednodniowe zakończone egzaminem testowym. Opłata za kurs wynosi 120 złotych, którą należy wpłacić na konto ZO PZM we Wrocławiu numer konta: 93 1500 1793 1217 9001 3082 0000 z dopiskiem RN lub w kasie Zarządu Okręgowego PZM we Wrocławiu adres jw. Wpłatę należy dokonać na 10 dni przed datą szkolenia.

„Warunkiem przyjęcia na kurs, zgodnie z pkt. 3.1 oraz 3.2 REGULAMINU UZYSKIWANIA CERTYFIKATU i LICENCJI RAJDOWEJ STOPNIA „RN”, jest:
– przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego,
– ukończenie, co najmniej 6 imprez KJS lub 6 imprez TIS lub 3 rund RPPST, na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów, co należy potwierdzić na druku P-3 będącym załącznikiem do wniosku o przyznanie licencji.”

Regulamin licencji

Wzory dokumentów (licencje zawodnicze)