UWAGA! – Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia

WAŻNE! W związku z wypadkiem samochodowym Pani Prezes Krystyny Iwanowskiej i pojawieniem się pewnych komplikacji, nie jesteśmy w stanie przygotować wszystkich sprawozdań i należycie przygotować się do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, które miało się odbyć 1 lutego 2015r. o godzinie 11:00. W związku z tym jesteśmy zmuszeni do przełożenia terminu na 14 marca 2015 r. na godzinę 11:00.